Homo Technologicus

En tværfaglig undersøgelse af teknologi-begrebet

I denne seminarrække vil vi forsøge at række ud over gængse fortællinger om teknologi som noget der kun handler om maskinlæring, produktionsrobotter og varmepumper.

Med andre ord vil vi belyse de andre måder, som teknologi også er en del af vores liv og samfund på. Ordet ’teknologi’ fylder meget både i den offentlige debat, ved middagsbordene og på uddannelsesinstitutionerne. Vi bruger tit udtryk som “teknologiske løsninger” og medierne skriver ting som: “Ny teknologi er mere end nogensinde lig med vækst”, mens vi alle håber på at “teknologien redder klimaet”.

I Tænk Teknologi er teknologi på en og samme tid mennesker og for mennesker. Vi undrer os over om det er muligt at sætte teknologien i en lineær historisk kontekst? Er der et slutmål med den teknologiske udvikling eller er det en uendelig kilde til fremskridt?
Hvad sker der når teknologien og teknologi brugen går fra at være synlige objekter til usynlige abstrak- tioner? Hvad er forskellen på en hammer og en linje kode? Kan teknologien stå til ansvar for sit eget virke? Og kan teknologien overhovedet tilskrives en agens?

Kom og vær med til at udfolde vores fælles teknologibegreb!

Vi inviterer til en række korte oplæg og workshops hvor forskellige fagligheder og perspektiver kommer i spil. Vi skal blandt andet have besøg af filosoffer, dataloger, antropo- loger og softwareingeniører, der skal hjælpe os med at komme tættere på teknologibegrebets kompleksitet.

Efter hvert oplæg vil vi gerne holde en fælles workshop, hvor vi tager pulsen på oplægs- holderens perspektiv på teknologi. Vi håber det kan afføde spændende tværfaglige diskussioner, der kan hjælpe Tænk Teknologi med at udfolde teknologibegrebet.

Seminaret strækker over perioden oktober 2019 til marts 2020, og er åben for alle der har lyst til at være med.

Tænk Teknologi er en medlemsdrevet forening, så hvis du går og undrer dig over nogle af de samme ting, eller at du synes vi mangler at stille et vigtigt spørgsmål så tøv ikke med at melde dig ind. Skriv til kontakt@taenkteknologi.dk