En smule forsinket kommer her det første nyhedbrev udsendt på email 13. Februar 2019:

Nyhedsbrev #1

Hej allesammen!

Dette er det første nyhedsbrev fra vores nystartede forening Tænk Teknologi.

Konstituerende Bestyrelsesmøde afholdt

Vi har i bestyrelsen afholdt konstituerende bestyrelsesmøde og er godt i gang med at blive etableret. Ida Marie arbejder på at få hjemmesiden op at køre, så vi inden længe har en portal, hvor man kan se, hvad vi laver. Derudover har vi uddelt lidt forskellige opgaver i forhold til bl.a. udsendelse af nyhedsbrev, undersøgelse af økonomi og sponsorater, tekniske opgaver etc. Har man brug for at kontakte foreningen, gøres dette via vores nyoprettede email: kontakt@taenkteknologi.dk

Slack til intern kommunikation og netværk

Af mangel på bedre open-source værktøjer, har vi valgt at oprette et slack workspace. Medlemmer vil inden længe modtage en invitation, og så er det bare at logge på og tage fat på den kommunikation, der måtte være. Vi foreslår, at de forskellige arbejdsgrupper opretter kanaler, hvor man kan kommunikere om sit respektive formål.

Vores første arrangement:
TT – Genesis!

Vi kan også afsløre at vi d. 16. Marts vil afholde vores første arrangement, Tænk Teknologi Genesis. Programmet ser indtil videre således ud:

Tænk Teknologi Genesis:

  • Velkomst v. Tænk Teknologi Oplæg om foreningens formål og virke
  • Oplæg om at tage teknologien i egne hænder med open source v. Ulrik B. Debat
  • Teknologisk frembringelse: forsigtig eller frembrusende v. TBA
  • Post-diskussion og Tema-generering til foreningens fremtidige emner over en øl el. sodavand.

Vi har brug for et par hænder til at hjælpe med arrangementet, så hvis man har lyst til at hjælpe, så sig endelig til allerede!

Hjemmesiden og Online Tilstedeværelse

Inden længe vil vi begynde at smide interessant læsestof på hjemmesiden og også oprette en kalender. Har I tips til godt og kritisk læsestof, må I med glæde sige til, så vi kan få fyldt noget indhold på. På sigt vil tovholderne for arbejdsgrupperne få adgang til hjemmesiden, så man i grupperne kan benytte denne til at gøre opmærksom på sine aktiviteter. Hvis man går rundt med en teknologi-artikel i maven, kan er hjemmesiden ligeledes også glimrende til at gøre andre opmærksom på det. Vi regner også med at få installeret lidt udvidede klokker og fløjter på hjemmesiden over tid. Hjemmesiden kan findes her!

Derudover har vi oprettet en facebook-side til foreningen. Meningen er, at vi vil bruge facebook til at opbygge interesse ved at opslå vores begivenheder, dele publiceringer, samt eventuelt dele andet interessant materiale, som måtte være relevant for foreningens formål. Har man idéer til, hvad der kan smides på fb-siden, tænker vi, at det også kan diskuteres på slack i en til formålet oprettet kanal (idéer-til-facebook). Facebooksiden er her!

Opfordring til hack

Vi vil også gøre opmærksom på, at tilmeldingerne til AUHack stadig er åbne, såfremt medlemmer i foreningen kunne tænke sig at stille med et hold til denne, som diskuteret på tidligere møder. Det kunne være smadder sejt(!), og der er oprettet en kanal til formålet på slack (tt_hack), som alle er meldt ind i fra start.

Oh yea! Det var alt for nu..!
Vi ser frem til at se det hele rulle deruda’!

Mvh.

Foreningen Tænk Teknologi

PS. Har man lyst til at være medlem kan man melde sig ind på hjemmesiden på her!

Recent posts